Centrum léčby nádorů CNS Praha

Reakce výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) na vyjádření prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. vydané v souvislosti ve vznikem Neuroonkologické a neurochirurgické kliniky 1.LF UK v Praze 

Centrum léčby nádorů CNS Praha. Výbor SROBF se zabýval otázkou péče o nemocné s malignitami CNS. Výbor SROBF reaguje na vyjádření prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. vydané v souvislosti ve vznikem Neuroonkologické a neurochirurgické kliniky 1.LF UK v Praze zpochybňujícím úroveň péče o nemocné s nádory CNS v ČR.

Výbor SROBF prohlašuje, že komplexní multidisciplinární léčba malignit je v kompetenci každého komplexního onkologického centra, a to včetně nádorů CNS. Nemocným s malignitami CNS je v těchto centrech zajištěna kvalitní léčba na úrovni současných mezinárodních léčebných standardů. Rozhodování o léčebných modalitách a jejich časové posloupnosti musí probíhat na půdě multidisciplinární komise. Nezbytná je dostupnost zobrazovacích metod (CT, MR, PET/CT), dostupnost laboratorních, histopatologických a molekulárně biologických vyšetřovacích metod, dostupnost specialistů v oboru neurologie a neurochirurgie. Radioterapie musí naplňovat požadavky na radikální ozařování (minimálně 2 lineární urychlovače, možnost technik IMRT, IGRT, stereotaxe, fúze MR/CT pro plánování).

Lékaři centra musí mít zkušenosti s chemoterapií a cílenou terapií v celém spektru zhoubných novotvarů. Další požadavky zahrnují spolupráci s psychologem, fyzioterapeuty, sociálními pracovníky, nutné je i zabezpečení adekvátní ošetřovatelské péče. Potřebné je i zapojení pracoviště do klinických studií.

Vzhledem k výše uvedenému výbor SROBF konstatuje, že léčba tumorů CNS může být zabezpečena pouze v rámci komplexních onkologických center.