Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2013

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) vyhlašuje soutěž: Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2013. 

Chodounského cena

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) vyhlašuje soutěž
 

Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2013

u příležitosti 24. výročí založení SROBF, jejímž zakladatelem a prvním předsedou byl MUDr. Zdeněk Chodounský.

Pravidla

 • Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.
 • Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící, kteří v soutěžním období nepřekročili věk 40 let.

Přihlášení do soutěže:

 • Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě na adresu předsedy SROBF prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D.: petera@fnhk.cz.
 • Soutěžící zašle podepsané Prohlášení soutěžícího o souhlasu s pravidly soutěže na adresu: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D, FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, nebo naskenované na adresu: petera@fnhk.cz.
 • Termín uzávěrky přihlášek je 28.2.2014.

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude slavnostně udělen diplom a následující ceny:
 • 1. místo 10.000 Kč
 • 2. místo 5.000 Kč
 • 3. místo 2.500 Kč
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter