Prohlášení výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP ze dne 16.1.2013

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP je znepokojen neustále se snižujícími úhradami za jednotlivé výkony v radiační onkologii, stanovenými úhradovými vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR.

Léčba zářením je u velké části zhoubných nádorů základní modalitou, umožňující vyléčení pacienta. Ozařovací technologie (lineární urychlovače), do kterých bylo v onkologických centrech v minulosti investováno, zlepšují klinické výsledky a významně snižují toxicitu léčby. Klesající úhrady za radioterapii nejenže nedovolí pořídit modernější technologie, ale neumožní ani obměnu přístrojů stávajících. V důsledku toho hrozí v České republice omezení přístupu ke kvalitní léčbě zářením a zhoršení léčebných výsledků u pacientů se zhoubnými nádory.

 

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Předseda výboru SROBF ČLS JEP

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter