Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Zemřel prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

S lítostí oznamujeme, že ve věku 66 let zemřel přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, místopředseda a emeritní předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti pan profesor Vítězslav Kolek. Pan profesor byl výraznou a vysoce oceňovanou osobností české pneumologie a pneumoonkologie. 

Pan profesor se narodil v roce 1953 v Olomouci. Vystudoval olomouckou Lékařskou fakultu Univerzity Palackého a později zastával na téže fakultě funkci proděkana. Byl pneumologem, onkologem, pedagogem a od roku 1999 přednostou Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se především výzkumem sarkoidozy a jiných intersticiálních plicních procesů. Publikoval také řadu významných prací z pneumoonkologie, byl oceňovaným odborníkem u nás i v zahraničí. 

Navždy zůstane zapsán v dějinách pneumologie a pneumoonkologie a v srdcích svých kolegů a pacientů. Čest jeho památce!   

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně výboru České onkologické společnosti