Cancer Management and Research

Cancer Management and Research

Mezinárodní open access časopis zaměřený na výzkum rakoviny a optimální využití preventivních a integrovaných léčebných intervencí s cílem dosáhnout lepších výsledků, zvýšeného přežití a kvality života pacientů s rakovinou.