Edukační semináře - přednášky

Podívejte se na audiovizuální přednášky, které odezněly na edukačních sympóziích organizovaných sekcemi ČOS nebo v rámci některého z bloků na Brněnských onkologických dnech a které jsme pro Vás natočili. Přednášky si můžete poslechnout přesně tak, jak zazněly v sále. K dispozici je prezentace i mluvený projev přednášejícího. 

Najdete zde především semináře na téma nežádoucí účinky, primární a sekundární prevence, paliativní medicína, určené pro praktické lékaře, přednášky o komunikaci s pacientem a z oblasti psychoonkologie, které jsou určeny lékařům, sestrám a celému multidisciplinárnímu týmu, který se stará o onkologické pacienty, přednášky z oblasti paliativní péče, výživy a léčby závislosti na tabáku. V současnosti máte možnost shlédnout na 200 audiovizuálních přednášek, které byly pořízeny na 16 sympóziích. Jednotlivé přednášky jsou rovněž zařazeny na příslušném místě webu podle tématu.   

Přehled nafilmovaných sympózií a audiovizuálních přednášek