Vzdělávání mladých onkologů

Vzdělávání mladých lékařů v onkologii zajišťuje především Sekce mladých onkologů ČOS, která organizuje vlastní vzdělávací akce i zprostředkovává nabídky Evropské společnosti pro klinickou onkologii ESMO i dalších mezinárodních společností. Česká onkologická společnost spolupracuje s ESMO Young Oncologist Committee, jež výrazně podporuje vzdělávání mladých onkologů. Na tomto místě najdete nabídku vzdělávacích a výzkumných pobytů ESMO, stejně jako nabídku tuzemských seminářů v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“.