Právo

Informace z oblasti práva a upozornění na kongresy, konference, semináře a školení, zaměřené na oblast zdravotnického práva. 

VI. Kongres medicínského práva se letos uskuteční 30. 11. - 1. 12. 2017 v Praze a bude zaměřen na trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb (ambulantní i ústavní péče).