Atlas nádorů prsu

Atlas nádorů prsu

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o diagnostice a léčbě zhoubných nádorů prsu. Informuje o možnostech včasného záchytu a o léčebných metodách ve vztahu k rozsahu choroby. Poskytuje přehled aktuálního stavu našich znalostí o této chorobě a je doplněna technikou samovyšetřování tak, aby o ní mohl lékař pacientku správně informovat.