Buněčná proliferace pankreatických beta-buněk. Příspěvek k poznání regulace růstu a proliferace beta-buněk a nádorových buněk inzulinomů

Buněčná proliferace pankreatických beta-buněk. Příspěvek k poznání regulace růstu a proliferace beta-buněk a nádorových buněk inzulinomů

Monografie určená diabetologům, internistům, buněčným a molekulárním biologům a genetikům, kteří se zajímají o problematiku růstu, buněčné proliferace, apoptózy a jejich regulace, vychází z dlouholeté výzkumné činnosti autora. Představuje jeden z příkladů moderního pojetí molekulární medicíny, kdy onemocnění a vady chápeme jako poruchy lidského genomu se všemi výzkumnými i klinickými důsledky. Publikace rovněž odráží vývoj ve výzkumu buněčné proliferace, její regulace a aplikace v experimentální diabetologii, oboru u nás nepříliš rozšířeného.