Chemoterapie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů

Chemoterapie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů

Brožura věnovaná léčbě gynekologických nádorových onemocnění.