Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)

Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)

Monografie určená především pro praktickou medicínu - pro obory vnitřního lékařství, anestezie-resuscitace, onkologie, gynekologie, porodnictví a chirurgie - ale také studentům medicíny, seznamuje s aktuálními poznatky týkajícími se klinicky závažného tématu získané poruchy hemostázy (nazývané také hemoragicko-trombotický syndrom), která komplikuje řadu chorobných stavů. Autoři publikace v textu postihují základní podstatné problémy tohoto závažného klinického stavu a upozorňují na další významné spojitosti.