Intersticiální brachyterapie

Intersticiální brachyterapie

Kniha se věnuje intersticiální brachyterapii pomocí automatických afterloadingů s nízkým a vysokým dávkovým příkonem. Obecná část obsahuje principy této léčebné metody, dozimetrické systémy a optimalizaci a základy radiobiologie. Speciální část poté uvádí praktické rady a doporučení při využití intersticiální brachyterapie v léčbě jednotlivých nádorových lokalit.