Magnetická rezonance nervové soustavy - radiologické a klinické aspekty I. Mozkové nádory

Magnetická rezonance nervové soustavy - radiologické a klinické aspekty I. Mozkové nádory

Autor se na 158 stránkách textu soustředí na problematiku mozkových nádorů nejen z hlediska diagnostiky pomocí magnetické rezonance, ale i z pohledu klinické neurologie.

Klíčová slova
zhoubné nádory mozku a CNS