Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie

Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie

Začátek nakladatelské anotace:
Publikace pojednává o jedné z nejčastějších hematologických malignit - mnohočetném myelomu - a současně o dalších příbuzných jednotkách ze skupiny monoklonálních gamapatií (primární amyloidóze, Waldenströmově makroglobulinémii, monoklonální gamapatii nejasného významu aj.). Jejími autory jsou pracovníci předních pražských pracovišť, kteří se na uvedenou problematiku specializují. ... pokračování