Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu

Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu

Autoři konfrontují rizikové faktory známé z různých zahraničních studií s vlastními výsledky, získanými během mnohaleté skríninkové studie. Skrínink je hlavní možností včasného záchytu tohoto onemocnění a současně je zdůrazněna důležitost statistické analýzy dat a specializovaných komplexních mamologických týmů s přímou návazností jednotlivých diagnostických a léčebných kroků. Skrínink průkazně zabezpečuje přesun k nižším stadiím karcinomu prsu, zejména k ca in situ.