Poškození srdce protinádorovou léčbou

Poškození srdce protinádorovou léčbou

Kardiotoxicita je závažnou komplikací protinádorové léčby. Léčba některými cytostatiky vyvolává široké spektrum vedlejších kardiálních nežádoucích účinků. Kardiotoxicita se může projevit kdykoliv během léčby a kdykoliv po jejím skončení. Její přítomnost může významně ovlivnit další pokračování léčby, snížit profit pacienta z léčby, popř. zcela zmařit úspěch onkologické léčby. Kardiotoxicita je zákeřné onemocnění, které se nemusí ihned klinicky projevit a k jeho časné diagnostice jsou běžné klinické přístupy jsou mnohdy nedostačující. Vzhledem k nesporným úspěchům protinádorové léčby v posledních letech je otázka kardiotoxicity stále aktuální. Vznikl tak interdisciplinární problém, jehož řešení v současnosti vyžaduje těsnou spolupráci kardiologa s onkologem. Dnešní neinvazivní kardiologické diagnostické metody umožňují stanovit velmi časné subklinické známky poškození srdečního svalu a tím mohou ovlivnit rozhodování o další léčbě a osudu pacienta. Publikace shrnuje dosavadní onkologické i kardiologické zkušenosti s problematikou diagnostiky, monitorování, prevence a léčby. Je určena hematologům, kardiologům, onkologům a všem odborným pracovníkům, kteří se na léčbě nemocných se zhoubnými nádory podílejí.