Vybrané otázky - Onkologie IX.

Vybrané otázky - Onkologie IX.

Sborník vydaný k příležitosti konání 13. onkologicko-urologického sympozia a 9. mamologického sympozia, pořádaných v Praze ve dnech 23. až 25. listopadu 2005, obsahuje příspěvky týkající se nových poznatků v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění mužského pohlavního systému (nádory prostaty a varlat) a karcinomu prsu.