Vybrané otázky - onkologie VII

Vybrané otázky - onkologie VII

Vyšlo k příležitosti konáni 11. onkologicko-urologického sympozia a 7. mammologického sympozia, pořádaných v Praze ve dnech 20. a 21. listopadu 2003.