Vybrané otázky - onkologie

Vybrané otázky - onkologie

Karcinom prsu, karcinom prostaty a testis. Otištěné příspěvky byly předneseny na onkologických sympóziích v Praze ve dnech 13. a 14. 11. 1997