Význam PET/CT pro plánování radioterapie nádorů hlavy a krku

Význam PET/CT pro plánování radioterapie nádorů hlavy a krku