Seminář KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby"

- , Hotel International Husova 16, Brno-střed

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze.

Odborný garant seminářů

 • Prof. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
  Přednosta, Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

 • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
 • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce

Program

 • 16.00 – 17.00 Registrace účastníků
 • 17.00 – 17.05 doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
  Úvod do toxicity imunoonkologické léčba - 5 min.
 • 17.05 – 18.30 doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
  Endokrinní a jaterní toxicita - 45 min.
  GIT toxicita - 40 min.
 • 18.30 – 18.45 Přestávka
 • 18.45 – 19.30 MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  Dermatologická a plicní toxicita - 45 min.
 • 19.30 – 19.45 Diskuse
 • 19.45 Zhodnocení a závěr semináře

Anotace 

Imunologická léčba inhibitory kontrolního bodu se dnes uplatňuje u přibližně třetiny pacientů s nádory. Pokud chceme pacienty úspěšně léčit, musíme zvládnout toxicitu spojenou s aktivací autoimunitních procesů, k níž dochází u mnoha nemocných. Zvláště důležité je včasné nasazení kortikosteroidů, ale i dalších imunosupresiv. Právě rychlé zahájení léčby nekortikoidními imunosupresivy je hlavní změnou v doporučeních v posledních letech. Jak správně nasazovat a vysazovat imunosupresivní léčbu u pacienta s projevy toxicity inhibitorů kontrolních bodů? Nejen to se dozvíte na našem semináři.

Projekt KVMO v roce 2023 podporují

   

 • Přidat do kalendáře: 2023-10-04 16:00:00 2023-10-04 20:00:00 Europe/Prague Seminář KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby" Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze. Hotel International Husova 16, Brno-střed