Seminář KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby"

- , Dům lékařů Drahobejlova 1019/27, Praha 9

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze.

Odborný garant seminářů

 • Prof. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
  Přednosta, Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

 • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
 • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce

Program

 • 16.00 – 17.00 Registrace účastníků
 • 17.00 – 17.35 prof. MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.
  Úvod do toxicity imunoonkologické léčby, strategie sekvenování léků - 30+5 min.
 • 17.35 – 17.50 prof. Petr Arenberger, DrSc.,MBA, FCMA
  Dermatologická toxicita - 20+5 min.
 • 17.50 – 18.15 MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
  Endokrinní toxicita - 20+5 min.
 • 18.15 – 18.40 MUDr. Igor Richter, Ph.D.
  Jaterní toxicita - 20+5 min.
 • 18.40 – 18.50 Přestávka
 • 18.50 – 19.05 MUDr. Jan Špaček
  GIT toxicita - 10+5 min.
 • 19.05 – 19.25 prof. MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.
  Únava - 15+5 min.
 • 19.25 – 19.50 MUDr. Marie Drösslerová
  Plicní toxicita - 20+5 min.
 • 19.50 – 20.00 Diskuse, zhodnocení a závěr semináře

Anotace 

Imunologická léčba inhibitory kontrolního bodu se dnes uplatňuje u přibližně třetiny pacientů s nádory. Pokud chceme pacienty úspěšně léčit, musíme zvládnout toxicitu spojenou s aktivací autoimunitních procesů, k níž dochází u mnoha nemocných. Zvláště důležité je včasné nasazení kortikosteroidů, ale i dalších imunosupresiv. Právě rychlé zahájení léčby nekortikoidními imunosupresivy je hlavní změnou v doporučeních v posledních letech. Jak správně nasazovat a vysazovat imunosupresivní léčbu u pacienta s projevy toxicity inhibitorů kontrolních bodů? Nejen to se dozvíte na našem semináři.

Projekt KVMO v roce 2023 podporují

   

 • Přidat do kalendáře: 2023-11-29 16:00:00 2023-11-29 20:00:00 Europe/Prague Seminář KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby" Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze. Dům lékařů Drahobejlova 1019/27, Praha 9