Seminář KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby"

- , Clarion Congress Hotel Olomouc Jeremenkova 36, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze. 

Odborný garant seminářů

 • Prof. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
  Přednosta, Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

 • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
 • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce

Program

 • 16.00 – 17.00 Registrace účastníků
 • 17.00 – 17.40 prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
  Obecný management vedlejších účinků imunoterapie
 • 17.40 – 18.20 MUDr. Radmila Lemstrová, Ph.D.
  Gastrointestinální toxicita a endokrinopatie při léčbě checkpoint inhibitory
 • 18.20 – 19.00 doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
  Závažné nežádoucí účinky imunoterapie aneb nepodceňujme potíže našich pacientů
 • 19.00 – 19.40 MUDr. Martina Spisarová
  Vzácné imunitně podmíněné nežádoucí účinky. Jsou opravdu vzácné nebo jen méně často diagnostikované?
 • 19.40 – 20.00 Diskuse, závěr semináře

Anotace 

Imunologická léčba inhibitory kontrolního bodu se dnes uplatňuje u přibližně třetiny pacientů s nádory. Pokud chceme pacienty úspěšně léčit, musíme zvládnout toxicitu spojenou s aktivací autoimunitních procesů, k níž dochází u mnoha nemocných. Zvláště důležité je včasné nasazení kortikosteroidů, ale i dalších imunosupresiv. Právě rychlé zahájení léčby nekortikoidními imunosupresivy je hlavní změnou v doporučeních v posledních letech. Jak správně nasazovat a vysazovat imunosupresivní léčbu u pacienta s projevy toxicity inhibitorů kontrolních bodů? Nejen to se dozvíte na našem semináři.

Projekt KVMO v roce 2023 podporují

   

 • Přidat do kalendáře: 2023-09-13 16:00:00 2023-09-13 20:00:00 Europe/Prague Seminář KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby" Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze.  Clarion Congress Hotel Olomouc Jeremenkova 36, Olomouc