Predikce počtu pacientek se zhoubným nádorem děložního hrdla pro rok 2014

Na webu cervix.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientek s karcinomem děložního hrdla, které budou léčeny v roce 2014. Predikce pro další diagnózy budou součástí únorového vydání Modré knihy.

Odhady počtu onkologických pacientů poskytuje každý rok Česká onkologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU, a to na základě dostupných populačních dat (Národní onkologický registr, demografická data ČSÚ) a expertních odhadů.

Predikce počtu pacientek v ČR se zhoubným nádorem děložního hrdla v roce 2014 

Souhrnný odhad počtu pacientek se zhoubným nádorem děložního hrdla potenciálně léčených v roce 2014

(pro metodiku, jednotlivé a podrobné predikce navštivte www.cervix.cz).