A NOVEL MGB PROBE-BASED ASSESSMENT OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA CARRYING NPM1 (NUCLEOPHOSMIN) EXON 12 MUTATIONS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Cytogenetics and molecular diagnostics II

Číslo abstraktu: 0560

Autoři: Ing. Dana Dvořáková, CSc.; Dana Ohlídalová; Jana Pospíšilová; doc. Martina Lengerová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008