ALTERNATION OF SELECTED BIOLOGICAL PARAMETERS AFTER AUTOLOGOUS TRANSPLANTATION IN MULTIPLE MYELOMA PATIENTS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1298p

Autoři: MUDr. Tomáš Pika; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; MUDr. Miroslava Budíková; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008