Alternativní medicína v onkologii

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu III.

Číslo abstraktu: 051

Autoři: doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Alternativní léčebné postupy se objevují téměř ve všech oborech medicíny. Nejinak tomu je i v onkologii. Vedle svého přínosného (většinou placebového) efektu, velmi často přináší již nenávratné poškození. Nebezpečí alternativní medicíny v onkologii spočívá především v promarnění času, který je vhodný pro klasickou a ověřenou léčbu. Z kurabilních pacientů se stávají inkurabilní a jejich budoucnost je již chmurná.

Prezentace se týká tři oblastí
  1. Osobnosti léčitele a lékaře (poukazuje na klady a zápory jejich práce a zdůrazňuje některé nesmiřitelné aspekty jejich činnosti).
  2. Alternativních léčitelských postupů v onkologii (vyjmenování alespoň těch nejčastějších, přínosu a rizik jejich užití).
  3. Problematiky léčitelství a společnosti (vzájemné vztahy, podpory žádoucího a naopak odmítnutí nebezpečného).

Současná onkologie se snaží řídit heslem – medicína založená na důkazech (evidence based medicine). Postavení léčitelství je zde komplikované.

ZÁVĚR
Je možné konstatovat:
  1. Lékař je povinen pravdivě pacienta informovat nejen o možnostech tradiční medicíny, ale i alternativních léčebných cestách. Musí ho však seznámit s veškerými riziky, které netradiční léčba přináší.
  2. Spolupráce lékaře a léčitele je možná a za určitých okolností může být i přínosná. Jednoznačně však lékař musí odmítnout vše, co může pacienta poškodit a označit léčitelský postup za šarlatánství.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008