Amplifikácia MLL génu u pacienta s akútnou myeloidnou leukémiou (AML)

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P31/1184

Autoři: Mgr. Silvia Izáková; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Mgr. Libuše Babická; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008