ANALYSIS OF CMV SPECIFIC IMMUNITY RECONSTITUTION IN PATIENTS FOLLOWING ALLOGENIC STEM CELL TRANSPLANTATION BY TETRAMER TECHNOLOGY

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1452

Autoři: Mgr. Vlasta Tkáčová; MUDr. Veronika Válková, CSc.; MUDr. Iuri Marinov, CSc.; Mgr. Alena Luxová Jurenková; doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011