Analýza vícečetných novotvarů u 5 703 primárních a 12 420 následných karcinomů dýchacích cest v ČR

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_18

Autoři: Edvard Geryk; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

V letech 1976–2005 bylo v Národním onkologickém registru ČR evidováno 125 262 primárních a 165 050 následných novotvarů spojených s následnou či předchozí malignitou (1). Z nich 5 703 (4,6 %) a 12 420 (7,5 %) se vyskytlo u karcinomů dýchacích cest s dg. C32-C34. Sdělení se věnuje časovému a prostorovému vývoji:

  • nádorů hrtanu jako 1 643 primárních diagnóz u mužů a 115 u žen, 778 následných diagnóz u mužů a 85 u žen,
  • nádorů trachey jako 33 primárních diagnóz u mužů a 8 u žen, 105 následných diagnóz u mužů a 25 u žen,
  • nádorů bronchů jako 3 245 primárních diagnóz u mužů a 659 u žen, 8 744 následných diagnóz u mužů a 2 683 u žen.

Komentář se věnuje rozdílům mezi muži a ženami v intervalech mezi prvním a následným novotvarem, zastoupením diagnóz, poměrem synchronních a metachronních onemocnění a odhadem pravděpodobnosti rizika dalšího nádoru.

Literatura:

  1. Geryk, E., Dítě, P., Pešek, M., Kozel, J. Následné primární novotvary u 125.262 onkologicky nemocných v České republice 1976–2005. Onkologie, 2009, 3, 3, 181–189

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009