Anesteziologická problematika onkologicko-gynekologické operativy u extrémně obézních pacientek

Konference: 2004 VII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 18

Autoři: MUDr. Alice Kurzová; Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Anesteziologická rozvaha
- celkový stav pacienta
- délka a typ operačního výkonu
- pacientovy preference
- operatér

Problematika obézních pacientek
- ventilace (průchodnost dýchacích cest, riziko aspirace žaludečního obsahu, snížení plicní kompliance a elevace bránice
- oběh, vliv komplikujících onemocnění
- technické problémy (monitorace, venepunkce, SAA, transport
- pooperační průběh

Příprava obézních pacientek
  • léčba komplikujících onemocnění

  • optimalizace celkového stavu

  • zvážit „risk kontra benefit“ pro kvalitu života

  • předem stanovit společný plán terapie

  • zařadit operaci na začátek programu

  • zabezpečit adekvátní pooperační péči


Kazuistika67 letá pacientka, obesitas permagna nad 150 kg/ 160 cm (BMI 58,6)
OA: bez závažných interních onemocnění, porucha glc tolerance, na spiromerii známky zvýšené periferní rezistence, chr. uroinfekt

GA: menses 14-55 let, porod 1x, potrat 0

od září 01 krvácení v menopause
12/01 CP – ca endometrií, grade neuveden

Problematika brachyterapie

krátká bolestivá stimulace
gynekologická poloha
problém ventilace
problém přístupnosti dýchacích cest
často provizorní podmínky
pooperační dohled

Výhody svodné anestezie

- dokonalá analgesie
- minimální ovlivnění ventilace
- snížení rizika aspirace
- odeznění účinku není závislé na činnosti parenchymových orgánůRizika svodné anestézie

- technické problémy
- hypotenze
- nebezpečí poranění žilních plexů a vzniku epidurálního hematomu
- obtížná manipulace s pacientkou
- horší řiditelnost

Kazuistika - pokračování


- uterovaginální brachyterapie 2-4/02: 5x7,5 Gy na serosu dělohy, vždy užita subarachnoidální anestezie
- 17.4.02 (po poslední frakci radioterapie) pád z postele – fractura colli femoris l. sin
- 10/02 mírné špinění, kontrolní UZ vyšetření – vyšší endometrium
- 2/03 kontrolní PC – negativní nález
- pacientka stále opakovaně špiní – 9/03 PC; adenocarcinoma endometrií - středně diferencovaný
- 14.10.03 – operace: HE s oboustrannou AE se současným odstraněním venter pendulus
- závěr interního předoperačního vyšetření - schopna pouze v lumbální anestezii délka operace 6 hodin (8-14 hod)

Problematika lymfadenektomií

- délka operace
- nutnost kvalitní relaxace a dokonalé analgesie
- hypotermie
- pooperační péče

Doplňovaná anestezie

- Bezvědomí (pacient)
- Svalová relaxace (operatér)
- Analgesie a vegetativní stabilita (anesteziolog)Kazuistika - pokračování


- po operaci porucha ventilace / pacientka převezena ad JIP k UPV (14 hod)
- překlad na resuscitační oddělení (18 hod) : pro přetrvávající nemožnost odpojení od ventilátoru, pro oběhovou nestabilitu
- problémy s transportem - IVECO
- příjmové dg na RO:
známky oběhové dekompenzace
hypoperfusní stav a centralizace oběhu
oligurie
hyperglykemie se stresovou inzulinorezistencí
- terapeutický postup
monitorace oběhových parametrů
rehydratace a podpora oběhu katecholaminy
sonografické vyšetření ledvin - negativní nález
diuresa obnovena na podpoře diuretiky
- 15.10. pacientka převedena na odvykací režim od ventilátoru a extubována v odpoledních hodinách.
- 16.10. základní funkce stabilní: vzestup zánětlivých parametrů - uroinfekt
- 17.10. atelektáza pravého plicního křídla a sepse, reintubace, bronchoskopie s odsátím a sonografie hrudníku k vyloučení pleurální tekutiny.
- 20.10. tracheostomie - pokles parametrů zánětu, pacientka znovu odvykána od ventilátoru
- 22.10. spontánní ventilace
- 23.10. dekanylace
- 26.10 překlad zpět na gynekologický JIP, tj. 12 dní po operaci
- rána zhojena per primam
- pacientka propuštěna domů 7.11.03

histologie:
- endometriální ca rostoucí méně než 50 % myometria G1 -pT1bpNXMOG1.
- v současnosti: pacientka pouze dispenzarizována na ambulanci Onkologické kliniky FN KV
- poslední kontrola 22.3.2004: zcela bez potíží, chodí již bez opory, gynekologický nález je uspokojivý, cytologie negativní a laboratoř v normě

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2004