ANGIOPOIETIN-2 MRNA DETECTED BY REAL-TIME QUANTITATIVE PCR IS DIFFERENTIALLY EXPRESSED IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 26. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - biology

Číslo abstraktu: 1487

Autoři: Mgr. Filip Vrbacký; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.; Jana Pazlarová

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007