ArrayCGH mapování zmnožené oblasti 7q u gama/delta hepatosplenického T-buněčného lymfomu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1196

Autoři: Mgr. Helena Urbánková, Ph.D.; Peter Van Loo, Ph.D.; Dr. Shashirekha Shetty; Dr. Birgitte Roland (†); Laszlo Krenacs; Pascale De Paepe, M.D.; Johan Billiet; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; MD Peter Vandenberghe (Vandenberge), Ph.D.; Chris De Wolf-Peeters; Iwona Wlodarska

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008