Assessment of Immature Platelet Fraction in Patients with Ph-Negative Myeloproliferative Disorders and Thrombocytosis

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma

Číslo abstraktu: 4980

Autoři: MUDr. Ondřej Zapletal; MUDr. Jan Blatný, Ph.D.; Michaela Selingerová; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009