Association of Asparagine Synthetase Expression and Sensitivity to L-Asparaginase in Cell Lines and Primary Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Samples

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Molecular Pharmacology

Číslo abstraktu: 2738

Autoři: Mgr. Ivana Heřmanová; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; Mgr. Júlia Starková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009