ASSOCIATION OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS OF TRANSPORT PROTEINS SLC22A1, ABCB1 AND ABCG2 WITH RESPONSE TO IMATINIB AND IMATINIB PLASMA LEVEL IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication Only

Číslo abstraktu: 1211

Autoři: Mgr. Filip Vrbacký; MUDr. Petra Bělohlávková; MUDr. Jaroslava Voglová; PharmDr. Jana Maláková; RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.; Doc.RNDr. Miroslav Pecka, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 12. 6. 2011