Bezrámová obrazem řízená jehlová stereotaxe

Konference: 2005 XII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 007

Autoři: MUDr. Drahoslav Sokol; MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.; MUDr. Vladimír Přibáň; MUDr. Vladimír Chlouba

v programu pod názvem: Stereotaktická biopsie mozkových nádorů

Stereotaxe je metoda přesné navigace v intrakraniálním prostoru s pomocí externího referenčního 3D systému a s použitím Karteziánských koordinát.
Nejmodernější metoda využívá obrazem řízenou počítačovou navigaci v součinosti s MR a CT, kterou také používame u nás.
Stereotaxe s použitím jehly z jednoduchého návrtu nám umožňuje provádět výkony jak diagnostické tak terapeutické s vysokým stupněm bezpečnosti a přesnosti.
Lokalizační chyba je do 2 mm což je pro nefunkční neurochirurgické výkony dostatečné.
Kontraindikace k výkonu jsou hlavně koagulační poruchy. Nejčastější komplikací je krvácení v místě odebrání vzorků, nicméně většina je asymptomatická. V literatuře se udává procento významných komplikací 0-3%.
Od roku 2002 jsme provedli 19 stereotaktických výkonů z toho 10 bylo biopsií mozku, 4 evakuace abscesů, 4 evakuace intrakraniálních hematomů a 1x evakuace a biopsie cysty.
Výsledky biopsií byly 5x high grade gliom, 1x low grade gliom, 1x lymfom, 1x bez nálezu tumoru malatická tkáň ,zánět , 1x metastáze Ca prsu, 2x cystická tekutina. Na kontrolních CT jsme masivní krvácení v místě odběru nepozorovali.
Všichni pacienti snesli zákrok dobře beze zhoršení neurologického stavu.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2005