Biologická aktivita nádorů plic

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_02

Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Cílem prezentace je ukázat současný stav znalostí biologické aktivity plicního karcinomu.
V přehledném referátu jsou diskutovány nejen klasické nádorové markery, ale především angiogenní faktory, cytokiny, proliferační nádorové markery a cytokeratininové fragmenty. Autoři na vlastních výsledcích dokumentují, že na rozdíl od jiných nádorů může u plicních nádorů mít sledování nádorových markerů diagnostický a prognostický význam. Jsou diskutovány sensitivity jednotlivých markerů v průběhu folow up nádoru a při kontrole terapie. V práci je porovnán současný stav využití nádorových markerů v České republice s připravovanými doporučenými postupy Evropské skupiny nádorových markerů (EGTM) a Americké společnosti pro klinickou biochemii (ACCC).

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007