CAN ESTIMATION OF WT-1 IN PERIPHERAL BLOOD HELP US IN MONITORING RESIDUAL DISEASE OF PML/RARA-POSITIVE AML PATIENTS?

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1414

Autoři: RNDr. Cedrik Haškovec, CSc.; Mgr. Jaroslav Polák; MUDr. Jana Marková; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009