ČASNÉ A POZDNÍ KOMPLIKACE INTRAVENÓZNÍCH PORTŮ

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 37

Autoři: MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Během posledních 10 let jsme na našem pracovišti implantovali 3946 pacientům intravenózní porty, nejčastější indikací k implantaci portu byla aplikace chemoterapie. Během této doby jsme sledovali časné a pozdní komplikace, zaměřili jsme se především na prevenci komplikací, na precizní diagnostiku a vyhledávání komplikací. Nejčastější indikací k implantaci intravenózního portu byla chemoterapie (97 %), aplikace parenterální výživy (2 %) a zajištění permanentního žilního přístupu u astmatických pacientů (0,73 %). Časné komplikace byly zastoupeny pneumotoraxem (1 %), časnými infekcemi (0,73, trombotickými komplikacemi (0,5 %) Pozdní komplikace reprezentovaly nejčastěji infekce (4 %), hematomy (1,2 %), opotřebení systémů (0,5 %), malrotace portů nebo katétrů (0,2 %), dehiscencemi 1,5 %), neprůchodností systémů (2,4 %), extrahován byl port u 8 % pacientů z důvodu ukončení léčby.

Typy a četnost komplikací závisí na diagnóze (solidní nádor nebo hematoonkologické onemocnění), pro které je implantace portu indikována, současný klinický stav, použitá operační technika, zvolený typ port-katétru a následné ošetřování portu. Některé studie neuvádějí větší počet komplikací u začátečníků a méně zkušených chirurgů, zatímco jiné studie ukazují, že počet komplikací je závislý na zkušenostech operatéra. Průměrný počet komplikací v různých studiích se pohybuje okolo 1,8 - 14,4 %. Ve srovnání s výsledky jiných klinik se ukazuje, že naše postupy a výsledky jsou plně srovnatelné s centry vyspělých zemí, a že jsme schopni provádět výkony na vysoké úrovni profesionální úrovni. Tyto postupy vyžadují neustálé zdokonalování zdravotníků, zvyšování jejich erudice a průběžný výcvik nových lékařů této techniky. Prevence, včasný záchyt a profesionální řešení každé komplikace v souvislosti s používáním implantabilních intravenózních portů zlepší ve výsledku kvalitu poskytované léčebné péče o onkologického pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013