Changes Identified by Flow Cytometry and WT1 Expression in Consecutive Bone Marrow Samples in Refractory Cytopenia of Childhood and Aplastic Anemia Before Start of the Therapy

Konference: 2011 53rd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 508. Bone Marrow Failure: Poster I

Číslo abstraktu: 1342

Autoři: MUDr. Michaela Reiterová; Mgr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.; MUDr. Martina Suková; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; MUDr. Elena Vodičková; MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.; MUDr. Jan Blatný, Ph.D.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; RNDr. Libuše Lizcová; Vendula Pelková (Macečková); Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2011