Chemoterapie karcinomu pankreatu

Konference: 2006 IX. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Konference bez tématických celků

Číslo abstraktu: 017

Autoři: MUDr. Filip Janků

Závěry: metastatický karcinom

• V současnosti monoterapie gemcitabinem, gemcitabin + erlotinib a gemcitabin + kapecitabin jsou možné léčebné režimy pro metastazující / lokálně pokročilý karcinom pankreatu.

• Nové režimy přinášejí mírné prodloužení přežití.

• Úkolem do budoucnosti je vytipovat skupinu, která může více profitovat z kombinované léčby.

• Je nutné provést farmakoekonomické analýzy kombinované léčby.

• Standard se pravděpodobně bude opět měnit se zralejšími daty z recentních i očekávaných klinických studií.

Prezentace

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006