Chirurgická léčba BCA

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_06

Autoři: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc

V přednášce upozorněno na to, že chirurgická léčba BCA je v ČR velmi nízká a v posledních letech osciluje kolem 10 % nově hlášených případů. Ve vyspělých zemích EU je toto procento dvojnásobné.Nepochybně na této smutné situaci se podílí vedle pacienta a lékařů prvního kontaktu i lékaři specialisté. Na několika příkladech uvedeno nesprávné posouzení stádia onemocnění jenž má zásadní význam pro léčebné schema. Dále vysvětlena složitost léčebného postupu ve stádiu III.A Schematicky ukázány různé chirurgické výkony u pacientů s BCA.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006