Chirurgická léčba nádorů hlavy a krku – část II.

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 05

Autoři: Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.; Jaroslav Kraus; Jan Kastner

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

Karcinom HRTANU – typy výkonů
 • Endoskopická chordektomie
 • Zevní chordektomie
 • Parciální laryngektomie
  horizontální
  vertikální
 • Subtotální laryngektomie (krikohyoidopexe)
 • Totální laryngektomieEndoskopická chordektomie
Horizontální laryngektomie


Vertikální laryngektomie

Frontální
Laterální
Frontolaterální

Nevhodná při infiltraci paraglotického prostoru
Plastika staženou epiglotis (sec. Sedláček)


Totální laryngektomie


Bloková krční disekce v chirurgii karcinomu hrtanu
N+ vždy
N0 elektivně
- supraglotis T>1
- glotis T>2
- supraglotis T>1 (vždy)

oboustranně – při bilat. prim. nádoru či lokalizaci při stř. čáře

Karcinom HYPOFARYNGU – typy výkonů

Zadní stěna – mediánní faryngotomie
Retrokrikoidní oblast – totální laryngektomie
Pirif. reces
– laterální faryngotomie
– totální laryngektomie + parciální (totální) faryngektomie


Totální laryngektomie + parciální faryngektomoie
 • Nejčastější výkon pro ca pirif. recesu
 • Limity operability – infiltrace hrotu pirif. recesu a Kil. ústí, infiltrace přes střední čáru na zadní stěně hypofaryngu
 • Vyšší výskyt komplikací – F-K píštělíTotální laryngektomie + totální faryngektomie


Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii

Jícnový hlas
Elektrolarynx
Hlasová protézaPéče o tracheostomii

- Pacient vybaven 2 kanylami
- Výměna kanyly 1x denně
- Čištění středu dle potřeby


S balonkem (aspirace)
Proříznuté („mluvící“)


Karcinom dutiny nosní a VDN – typy výkonů

Endoskopický výkon


Laterální rinotomie – mediální, totální maxilektomie

Midfacial degloving


Kraniofaciální resekce


Laterální rinotomie I.

Nejčastěší onkorinochirurgický přístupLaterální rinotomie II.


Chirurgie karcinomu NOSOHLTANU
 • Chirurgie primárního tumoru – zvážit jen u perzistence či recidivy po (CH)RT (paliativně?!)
 • Blokové krční disekce – při perzistenci po (CH)RT, či při N2, 3


Aktuální trendy chirurgie hlavy a krku

- Výkony šetřící funkčnost orgánu při zachované onkologické radikalitě

Perorální či endoskopické resekce laserem

- Rozsáhlé resekční výkony (LET) mnohem častěji jako záchranná modalita

- Rekonstrukční výkony

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2005