Chirurgická léčba nádorů orofaryngu

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 09

Autoři: Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Karcinom orofaryngu

• Perorální resekce

- malé dobře přístupné tumory 

• Zevní přístupy šetřící mandibulu       

• Laterální faryngotomie

• Mediální faryngotomie

• Zevní přístupy s mandibulotomií (-ektomií)

• Laterální faryngotomie s frézováním úhlu čelisti

• Bukofaryngektomie transmandibulární (BPTM) - mandibulární split

• BPTM s resekcí laterálního sesmentu čelistiAktuální trendy chirurgie karcinomu orofaryngu

Výkony šetřící funkčnost orgánu při zachované
onkologické radikalitě

Perorální či endoskopické resekce

(laserem, robotická chirurgie)

  • Rozsáhlé resekční -výkony mnohem častěji jako záchranná modalita po orgán zachovávajícím léčebném protokolu (CHRT)

! zachování orgánu ≠ zachování funkce !

  • Rekonstrukční výkony

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012