Chirurgické řešení tumorů žaludku

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Nádory žaludku

Číslo abstraktu: 18

Autoři: MUDr. Vojtěch Louda

Úvod:

V současné době představuje chirurgický výkon nejefektivnější léčbu pacientů s karcinomem žaludku.

Metodika:

Radikální resekce žaludku a typ operace závisí na lokalizaci nádoru na žaludku. V přednášce budou zmíněna onkologická kritéria, operační výkony, lymfadenektomie a cíl operace.

Diskuze:

Jedinou léčebnou metodou u nemocných s karcinomem žaludku, která vede k signifikatnímu prodloužení života je provedení radikální RO resekce a podání adjuvantní chemoterapie.

Závěr:

Přes veškerý pokrok v léčbě karcinomu žaludku nejsou výsledky uspokojivé. Pětileté přežívání závisí na pokročilosti nádorového onemocnění, v průměru se pohybuje kolem 20 %.

Datum přednesení příspěvku: 14. 10. 2011