CHRONIC EOSINOPHILIC LEUKEMIA ASSOCIATED WITH T(5;16)(Q32;P13) SENSITIVE TO IMATINIB

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1048p

Autoři: MUDr. Petra Bělohlávková; MUDr. Jaroslava Voglová; Mgr. Lenka Kučerová; RNDr. Petr Balíček, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 15. 6. 2008