CHYBY A OMYLY V OŠETŘOVÁNÍ A STOMII

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 043

Autoři: Lucie Solnařová; Michaela Majšiková

Mezi nejzákladnější chyby a omyly patří nevhodný výběr pomůcky, manipulace s ní a samotné ošetřování vývodu. Při nesprávném výběru pomůcek se často nedbá na vzhled, okolí a typ stomie. Díky tomu dochází k výběru nevyhovujícího stomického systému. K chybnému ošetření také patří neznalost použití příslušenství pro jednotlivé druhy pomůcek. Špatná volba pomůcky, neznalost manipulace s podložkou, sáčkem, jednodílnými systémy, adhezivní technologií a chybné ošetřování vývodu mohou vést k řadě závažných komplikací, které se ještě zhoršují, pokud je pacient nebo ošetřující sestra začnou řešit pozdě.

e-mail: Lucie.solnarova@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012