CLINICAL VALUE OF SCREENING DETECTION OF 1,3-BETA-D GLUCAN (BG) FOR EARLY DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS (IFI) IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES - RESULTS OF A PROSPECTIVE STUDY

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Infectious diseases, supportive care

Číslo abstraktu: 0450

Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; Mgr. Iva Kocmanová; MUDr. Barbora Weinbergerová (Wágnerová); MUDr. Jana Winterová; Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008